Sayın Ziyaretçimiz,

Kişisel verilerinizin güvenliği, gizliliği ve işlenmesine ilişkin olarak Patika Demir, Çelik ve Karavan olarak sizinle açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Patika Demir, Çelik ve Karavan, demir, çelik, karavan ve tiny house üretimi yapmakta olup, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve müşteri taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili taleplerinizi karşılamak,
 • Siparişlerinizi teslim etmek ve ürünlerimizin montaj ve kurulum işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmak,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • Müşteri profil analizleri yapmak ve hizmetlerimizi geliştirmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 1. İşlenen Kişisel Veri Türleri

Patika Demir, Çelik ve Karavan, temin ettiği kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki kişisel veri türlerine örnek olarak vermek gerekirse, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kimlik bilgileri ve sipariş detayları yer almaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve İşlenmesi

Patika Demir, Çelik ve Karavan, kişisel verilerinizi yasal düzenlemeler çerçevesinde ve yalnızca işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve yasal mercilerle paylaşabilir. Bu aktarımların tamamında gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Patika Demir, Çelik ve Karavan, kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve yasal düzenlemeler uyarınca muhafaza etmekte olup, işbu amaç dışında kullanmamakta ve gerektiğinde verilerinizi imha etmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya veri işleme süreçlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Patika Demir, Çelik ve Karavan ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz:

+90 543 646 1215 info@patikademircelikkaravan.com

Patika Demir, Çelik ve Karavan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak verilerinizi koruma taahhüdünü benimsemektedir. Güncellenen bilgiler ve politikalarımız için web sitemizi düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,